RN13 Madagascar 1102 kms en 22 heures chrono

RN13 Madagascar 1102 kms en 22 heures chrono

Aventure Cote Est Destinations Invitation au voyage Madagascar Tourisme Voyages

RN13 Madagascar 1102 kms en 22 heures chrono

Voici la contribution RN13 de Ralantonirina Jean Lucien Haja. Il a parcouru les 1102 kms : 610 kms en semi-goudronné et 492 kms route nationale complètement secondaire. Temps de parcours : « Misaotra an’Andriamanitra Tonga soa, 22 heures chrono arrêté. »

RN13 Madagascar 1102 kms en 22 heures chrono

Témoignage ce 1er mars 2021 :

RN 13, ilay resaka, ry zalahy ao Tana mahita 3P hanaovana TÉLÉPHÉRIQUES, Autoroute RN 2 quadruple, fly over…

Izahay aty atsimo mihinana rano isaky n’y fahavaratra izao, @ main-tany potika ny amortisseurs sy silents bloc isaky ny taitaiky.

RN13 Madagascar 1102 kms en 22 heures chrono

—– APKA IZAY ITY FITONGILANANA @ FAMPANDROSOANA ITY, MBA MADAGASIKARA IHANY NY ATY ATSIMO FA AZA ATAO ZANA’IKALA HAFA EH »

Aiza ireo Loholona, Députés, Gouverneurs miaraka @ ireo olom-boanrendry maro issn-karazany sy ny manam-pahaizana ambony avy ath @ FARITRA,

ANDAO ISIKA HIFANOME TANANA HIARAKA HITAKY AMPAHIBE-MASO @ FITONDRAM-PANJAKANA MAHEFA NY TOKONY HIJERENA NY TENA FAMPANDROSOANA MARINA ATY ATSIMO.

Tsy vitany EPP, na trano milokoloko Etsy sy eroa no atao hoe FAMPANEROSOANA TOMPOKO.

Retrouvez Ralantonirina Jean Lucien Haja sur sa page Facebook

RN13 Madagascar 1102 kms en 22 heures chrono

A Madagascar, la Nationale 13 (RN13) débute à l’embranchement de IHOSY et se termine à Ambovombe, à la pointe sud de la Grande Ile. Une prouesse pour les chauffeurs courageux et les grands aventuriers. Une certaine idée des routes nationales à Madagascar.

En 2020, Le Président de la République Andry Nirina Rajoelina avait promis l’achèvement de cet axe. Si ce n’est pas fait avant la fin de son mandat, il a énoncé qu’il arrêtera la politique.

Si la RN13 n’est pas réhabilitée, j’arrêterai la politique

Voir d’autres articles sur les routes nationales à Madagascar